Matkailuparatiisin kääntöpuoli, osa 1

Koska matkailu on yksi Espanjan talouden tärkeimmistä tukipilareista, maassa myös panostetaan matkailuun ja siihen liittyviin palveluihin. Turismin aiheuttamista haitallisista vaikutuksista ympäristöön on kuitenkin alettu puhua Espanjassa vasta aivan viime vuosina.

Ympäristöstä huolta kantavia puhuttaa erityisesti Espanjan ja sen saarten rantojen ylirakentaminen, josta on pitkälti vastuussa rakennusteollisuuden ohella maan massaturismiteollisuus.

Toinen, julkisuudessa vähemmän käsitelty ongelma, on Espanjan riittämätön jätteidenkierrätysjärjestelmä. Vaikka espanjalaisissa kaupungeissa ja vilkkaimmilla turistialueilla onkin 2000-luvulla panostettu kasvavassa määrin kierrätykseen, järjestelmä on silti edelleen varsin tehoton verrattuna moniin muihin EU-maihin.

Massaturismin ja kierrätysjärjestelmän puutteiden lisäksi tehokasta jätteidenkierrätystä haittaa monien paikallisten yritysten ja yksityishenkilöiden haluttomuus kierrättää jätteitään.

Tyypillinen näky espanjalaiskaupungeissa

Greenpeacen vuonna 2006 julkaistun raportin (“La situación de las basuras en España”) mukaan kotitalousjätteiden määrä Espanjassa kasvoi 40% vuosina 1996-2003, vaikka maan tavoitteena on ollut vähentää jätteiden määrää kuudella prosentilla. Nämä lukemat ylittävät sekä EU:n että OECD:n keskiarvot.

Espanjan viranomaisia on arvosteltu mm. siitä, että usein kierrätysastiat on laitettu kaduille vain “näön vuoksi” ja niiden tarkoituksena on ruokkia mielikuvaa siitä, että Espanja täyttäisi eurooppalaiset jätteidenkierrätyssäädökset.

Barcelona on Espanjan toiseksi suurimpana kaupunkina varsin hyvä esimerkki maan kaupunkien jätteidenkierrätystilanteesta: Barcelonan katukuvaan kierrätysastioita alkoi ilmestyä laajamittaisemmin vasta vuoden 2001 jälkeen, eikä niitä edelleenkään ole riittävästi. Vaikka biojätteitä on tutkimusten mukaan kotitalousjätteistä noin puolet, useista Barcelonan keskustan kaupunginosista kuitenkin puuttuvat biojäteastiat kokonaan. (Greenpeacen raportin mukaan Espanjassa kompostoidaan vain hieman yli 2 % jätteistä. Kataloniassa tämä luku on ainoastaan 0,42 %, mikä tarkoittaa sitä, että käytännöllisesti katsoen biojätteitä ei kierrätetä lainkaan.)

Kierrätysastioita Barcelonan rannalla

Linkkejä

One Response to “Matkailuparatiisin kääntöpuoli, osa 1”

  1. [...] Katso myös aikaisempi kirjoitus aiheesta tässä blogissa: “Matkailuparatiisin kääntöpuoli, osa 1.” [...]

Leave a Reply